IBN in 2020

achtergrond strategie.png

IBN in 2020

De omgeving en wetgeving en daarmee ook de maatschappelijke opdracht van IBN zijn in de afgelopen jaren fors veranderd, evenals de behoeften van onze gemeentelijke opdrachtgevers. We streven naar het ideale partnership met de gemeenten. Daarom zijn we nu hard aan het werk om de noodzakelijke veranderingen in 2020 voor elkaar te hebben. Zodat we onze missie nog beter kunnen waarmaken en meer mensen kunnen helpen bij het toeleiden naar werk en het vinden van passend werk.

Een belangrijk instrument in onze werkwijze vormen de werk-leerlijnen naar een kansrijk beroep. Dat is een beroep waar vraag naar is op de arbeidsmarkt. In een bedrijfsmatige omgeving doen medewerkers ervaring op, bouwen ze aan continuïteit en ontwikkelen ze hun zelfstandigheid in een vakgebied dat past bij de medewerker en waar perspectief op werk is.