1. IBN
  2. Nieuws
  3. Sociaal ondernemen met impact voor noordoost Brabant (1)
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Sociaal ondernemen met impact voor noordoost Brabant (1)

Sociaal ondernemen met impact voor noordoost Brabant

03 juni 2020

Ruim 3.500 mensen aan het werk en een positief financieel resultaat. IBN kan terugkijken op een succesvol 2019. Dit was het eerste jaar waarin IBN werkte volgens de nieuwe structuur van een doorstroombedrijf waar mensen vaak tijdelijk gebruik van maken. Dit vergroot de sociale impact van het bedrijf: immers, zo kunnen er nog meer mensen de mogelijkheden van IBN benutten en hun weg naar werk (terug)vinden. Dit en meer is te lezen in het jaarverslag over 2019 dat in digitale vorm is verschenen.


In het jaarverslag is onder meer te lezen dat via de Participatiewet inmiddels al bijna 800 mensen door de gemeenten in noordoost Brabant bij IBN zijn aangemeld voor een traject naar werk. In 2019 waren dat 201 personen. Eind 2019 zijn 434 medewerkers via de Participatiewet in dienst bij IBN. Daarnaast is IBN werkgever van ruim 2.400 mensen die al via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werkzaam waren bij of via IBN en circa 700 niet-gesubsidieerde medewerkers (kader- en productiemedewerkers). 

Het jaarverslag van IBN is online in te zien via www.ibn.nl/jaarverslag-2019