1. IBN
  2. Nieuws
  3. Sociaal ondernemen met impact voor noordoost Brabant
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Sociaal ondernemen met impact voor noordoost Brabant

Sociaal ondernemen met impact voor noordoost Brabant

11 april 2019

Ruim 3.600 mensen aan het werk, verschillende mooie nieuwe initiatieven en een positief financieel resultaat. IBN kan terugkijken op een succesvol 2018.  Een jaar dat in het teken heeft gestaan van een herinrichting van de organisatie. Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een doorstroombedrijf waar mensen vaak tijdelijk gebruik van maken. Dit vergroot de sociale impact van het bedrijf: immers, zo kunnen er nog meer mensen de mogelijkheden van IBN benutten en hun weg naar werk (terug)vinden.

In het jaarverslag over 2018 is onder meer te lezen dat via de Participatiewet inmiddels al meer dan 500 mensen door de gemeenten in noordoost Brabant bij IBN zijn aangemeld voor een traject naar werk. In 2018 waren dat 249 personen. Eind 2018 zijn ruim 300 medewerkers via de Participatiewet in dienst bij IBN. Hiervan zijn er 163 personen gestart in een dienstverband in 2018. Daarnaast is IBN werkgever van ruim 2.500 mensen die al via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werkzaam waren bij of via IBN.

Nieuwe Raad van Commissarissen
Het jaarverslag is aangeboden aan de Raad van Commissarissen, die met ingang van heden een andere samenstelling en werkwijze kent. Waar voorheen de Raad van Commissarissen bestond uit 9 commissarissen van wie er 6 afgevaardigd waren vanuit de gemeenten, is deze nu ingericht op basis van specifieke deskundigheid en onafhankelijkheid. De gemeenten zijn vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit:

  • de heer J. Rooijakkers (voorzitter en portefeuille financiën, al ruim 13 jaar commissaris bij IBN)
  • de heer T. Goedmakers (portefeuille ondernemerschap/ innovatie, al ruim 13 jaar commissaris bij IBN)
  • mevrouw S. Günal-Gezer (portefeuille politiek-bestuurlijk, op 10 april benoemd als commissaris, zij was in het verleden ook al eens commissaris bij IBN)
  • mevrouw A. De Heer (portefeuille HRM, op 10 april op aanbeveling van de Ondernemingsraad benoemd als commissaris)
  • de heer J. Walraven (portefeuille re-integratie/ innovatie, op 10 april benoemd als commissaris).

Met het aantreden van de nieuwe leden is er ook afscheid genomen van hun voorgangers: de heer J. Verbeeten heeft na bijna 17 jaar afscheid genomen als commissaris van IBN. Hij heeft bijna 11 jaar de rol van onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen vervuld. Ook de heer R. Wijdeven, wethouder gemeente Bernheze heeft na bijna 18 jaar afscheid genomen als commissaris van IBN. Andere vertrekkende commissarissen zijn de heer K. van Geffen (wethouder gemeente Oss), mevrouw W. Hendriks- van Haren (wethouder gemeente Boxmeer), mevrouw A. Henisch (wethouder gemeente Grave), de heer H. Willems (wethouder gemeente Boekel) en de heer M. Prinssen (wethouder gemeente Uden).

Het jaarverslag van IBN is online in te zien via www.ibn.nl/jaarverslag-2018