1. IBN
  2. Nieuws
  3. Positieve maatschappelijke impact voor noordoost Brabant (1)
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Positieve maatschappelijke impact voor noordoost Brabant (1)

Positieve maatschappelijke impact voor noordoost Brabant

11 april 2018

Bijna 3.800 mensen aan het werk, verschillende mooie nieuwe initiatieven en een positief financieel resultaat. IBN kan terugkijken op een succesvol 2017. In toenemende mate ontwikkelt IBN zich tot een bedrijf waar mensen vaak tijdelijk gebruik van maken. Dit vergroot de sociale impact van het bedrijf: immers, zo kunnen er nog meer mensen de mogelijkheden van IBN benutten en hun weg naar werk (terug)vinden: iedereen wint, iedereen winst is dan ook het motto. 

In het jaarverslag over 2017 is onder meer te lezen dat via de Participatiewet meer dan 300 medewerkers aan het einde van het jaar een dienstverband hebben met IBN. Dit is een mooi resultaat in het eerste jaar van het partnership dat de 11 gemeenten in noordoost-Brabant met IBN hebben gesloten voor de uitvoering van de Participatiewet. Daarnaast is IBN werkgever van bijna 2.800 mensen die al via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werkzaam waren bij of via IBN.

Aanpak laaggeletterdheid
Al sinds 2011 zet IBN zich als sociale onderneming in voor de aanpak van laaggeletterdheid. Het aantal aanmeldingen voor deelname aan de lessen taal, rekenen en digitale vaardigheden is weer verder op gelopen, tot een totaal van 439 personen in 2017.

DOEGOODS
Een mooi initiatief dat uit eigen medewerkers is ontstaan is het label DOEGOODS. Onder dit label biedt IBN sinds 2017 eigen producten aan, beginnend met een kerstpakketlijn. De DOEGOODS-producten kunnen variëren van een kerstpakket tot een designproduct, gemeenschappelijk is dat de producten zijn gemaakt, samengesteld of ingepakt door mensen die, om welke reden dan ook, moeite hebben met het vinden van een reguliere baan. Het concept blijkt aan te slaan: in het eerste jaar zijn bijna 12.000 pakketten verkocht.

Het jaarverslag van IBN is online in te zien via www.ibnjaarverslag.nl