1. IBN
  2. Nieuws
  3. Positieve maatschappelijke impact voor noordoost Brabant
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Positieve maatschappelijke impact voor noordoost Brabant

Positieve maatschappelijke impact voor noordoost Brabant

06 april 2017

2016 succesvol jaar voor IBN

3,1 miljoen euro in harde baten en een breed scala aan beleefde waarden die niet in geld zijn uit te drukken. Dat levert IBN samen met klanten, gemeenten en medewerkers op voor de maatschappij. Een onderzoek onder medewerkers, gemeenten en het regionale bedrijfsleven laat zien dat dit de effecten zijn van het bieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De resultaten van dit onderzoek naar de maatschappelijke impact van IBN zijn gelijktijdig met de jaarcijfers over 2016 bekend gemaakt.

Jaarcijfers 2016
2016 was voor IBN wederom een succesvol jaar, zowel sociaal als financieel. In het jaarverslag 2016 is te lezen dat ruim 3.800 mensen aan het werk zijn in 2016. Via de Participatiewet zijn in totaal 431 nieuwe collega’s aan de slag: 244 met een arbeidsovereenkomst en 187 kandidaten die onderweg naar een dienstverband zijn. Het financieel resultaat over het jaar 2016 is uitgekomen op € 1,9 miljoen.

Effecten voor de samenleving
Het feit dat IBN er is en aan zoveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen biedt, leidt tot uiterst positieve effecten voor de samenleving, zo blijkt uit het recent uitgevoerde onderzoek. Zo zijn medewerkers van IBN gelukkiger, hun eigenwaarde neemt toe, ze voelen zich gewaardeerd, hebben meer structuur in hun leven en ze hebben een groter sociaal netwerk dan voordat ze bij IBN kwamen werken. Ook is er sprake van een toenemende veiligheid en betere acceptatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het reguliere bedrijfsleven. De incasseerbare (of harde) opbrengsten van IBN voor de maatschappij bestaan uit besparingen op uitkeringen en toeslagen, extra inkomsten uit belastingen, extra consumptie en extra productiviteit.

Het uiteindelijk effect van de inspanningen van IBN is een stabiele maatschappij. Iets waaraan gemeenten, regionaal bedrijfsleven en medewerkers alle hun bijdrage leveren. De zogenoemde beleefde waarden uit het onderzoek zijn niet of moeilijk in geld uit te drukken, maar zijn voor een sociale onderneming als IBN extra belangrijk. Een opvallend voorbeeld hierbij is het gegeven dat de werkmentaliteit van medewerkers in het reguliere bedrijfsleven verbetert als ze samenwerken met mensen die gedetacheerd zijn via IBN. Volgens de geïnterviewde bedrijven veroorzaken de medewerkers van IBN een positieve mindset bij andere medewerkers waardoor zij minder geneigd zijn zich ziek te melden.

Klik hier om het IBN Jaarverslag 2016 te bekijken >
Klik hier om het rapport maatschappelijke impact te bekijken >