1. IBN
  2. Nieuws
  3. Jaarverslag 2020
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

26 mei 2021

Sociaal ondernemen in coronatijd: IBN kan terugkijken op een positief jubileumjaar

Bijna 3.400 mensen aan het werk en een positief financieel resultaat. Ondanks corona kan IBN terugkijken op een geslaagd 2020, zo blijkt uit het jaarverslag over 2020. Het jaar waarin IBN het 25-jarige jubileum heeft gevierd verliep in alle opzichten anders dan gepland. Zoals voor elk bedrijf geldt, heeft corona ook bij IBN een grote impact gehad. Het heeft veel gevergd van het aanpassingsvermogen van de organisatie maar het is gelukt om steeds te kijken naar wat er wél mogelijk was. Daarmee zijn veel dingen weliswaar anders gelopen dan was voorzien, maar in aangepaste vorm veelal toch doorgegaan.

 

In het jaarverslag is onder meer te lezen dat via de Participatiewet sinds 2017 inmiddels al meer dan 1.000 mensen door de gemeenten in noordoost Brabant bij IBN zijn aangemeld voor een traject naar werk. In 2020 waren dat 232 personen. Eind 2020 zijn 469 medewerkers via de Participatiewet in dienst bij IBN. Daarnaast is IBN werkgever van ruim 2.200 mensen die al via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werkzaam waren bij of via IBN en 662 niet-gesubsidieerde medewerkers (staf- en leidinggevend personeel en niet-gesubsidieerde productiemedewerkers).

 

De omzet is behoorlijk achtergebleven in dit door corona gedomineerde jaar. Deze omzetdaling is op een goede wijze gecompenseerd door de speciale compensatieregeling voor sociale werkbedrijven. Hierdoor is het financiële resultaat toch positief (€ 36k). In sociaal opzicht valt op dat de instroom van nieuwe gesubsidieerde medewerkers is uitgekomen volgens het plan. De omstandigheden in de periodes van lockdown hebben dit niet gemakkelijk gemaakt. Een prestatie van formaat, waar IBN samen met de 11 gemeenten in noordoost Brabant trots op is.

Bekijk het volledige jaarverslag 2020