1. IBN
  2. Nieuws
  3. Intensieve samenwerking in Wajong pilot werpt vruchten af
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Intensieve samenwerking in Wajong pilot werpt vruchten af

Intensieve samenwerking in Wajong pilot werpt vruchten af

25 maart 2016

Onlangs zijn de eerste resultaten en ervaringen gedeeld over de pilot gericht op detachering van Wajongeren bij reguliere werkgevers in de regio Noordoost-Brabant. In deze pilot werkt een aantal partners van het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (IBN, WSD, WeenerXL en UWV) intensief samen in alle fasen van het re-integratietraject van een Wajongere. Van screening en selectie tot begeleiding in het werk. En dat werkt, blijkt uit de cijfers.

De pilot is ruim een jaar geleden tot stand gekomen om werkwijzen van betrokken sociale partners beter op elkaar te kunnen afstemmen. Vooral om daarmee te kunnen bijdragen aan invulling van debanenafspraak. Doel van de pilot is om Wajongeren toe te leiden naar een arbeidsovereenkomst bij een sociale werkvoorziening, van waaruit ze worden gedetacheerd bij werkgevers. Zo kunnen werkgevers zonder risico's kennismaken met deze arbeidskrachten. Tegelijkertijd dient de pilot om de samenwerking tussen de partners concreet handen en voeten te geven. Dit project is uniek in Nederland. We kunnen dus onze resultaten niet vergelijken, maar ze zijn veelbelovend en bevestigen het nut van samenwerken.

Zorgvuldige selectie
Projectleider Marcel van Drunen: "Bij de start van de pilot zijn we eerst met alle partijen rond de tafel gaan zitten om de door het UWV aangeleverde Wajongdossiers te beoordelen op haalbaarheid van instroom in de pilot. Daarbij wogen we bijvoorbeeld of de kandidaten ook werkelijk gemotiveerd zijn om deel te nemen, maar ook of ze minimaal 12 uren per week inzetbaar zijn en of ze direct beschikbaar zijn. Het belangrijkste criterium voor deelname was of de kandidaat in staat zou zijn om binnen een periode  van drie maanden bij een externe reguliere werkgever aan de slag te gaan. Daarbij hebben we meteen in kaart gebracht wat kandidaten, die misschien nu nog niet volledig klaar zijn voor deze pilot, nog nodig hebben om later aan te kunnen sluiten." (zie fig.1 Resultaten t/m februari 2016)


fig.1 Resultaten pilot Wajong t/m februari 2016

Eén van de Wajongeren die op deze manier een leuke baan heeft bemachtigd is Linda Faassen. Zij werkt als telefoniste / receptioniste bij Muller Bouw en geniet volop om weer aan het werk te zijn. In een kort filmpje vertelt zij wat het voor haar betekent om weer aan het werk te zijn. Klik hier voor het filmpje.

Medewerkers IBN