1. IBN
  2. Nieuws
  3. IBN vreest tekort aan medewerkers
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. IBN vreest tekort aan medewerkers

IBN vreest tekort aan medewerkers

Er is sprake van een oplopend tekort aan medewerkers. Als deze tendens zich voortzet moeten we ingrijpende keuzes gaan maken en eventueel werkzaamheden gaan afstoten. In onder meer een artikel in het Brabants Dagblad was dit te lezen. Deze gevolgen spelen nog niet direct, maar we zien deze ontwikkeling en bereiden ons voor op de toekomst. Een nadere toelichting:


Ondanks het nieuwe partnership met de gemeenten is er sprake van onvoldoende instroom. De economische situatie is anders dan vooraf was verwacht en daarmee hebben ook andere sociale ontwikkelbedrijven te maken. Het is een enorme uitdaging om de mogelijkheden van IBN toch betaalbaar te houden zodat we in een andere economische situatie grotere instroom wel kunnen opvangen. Als IBN staan we ervoor dat er werk is voor iedereen, nu en in de toekomst. Dat is een grote uitdaging die in heel Nederland tot grote knelpunten zal gaan leiden.

Als we in staat willen blijven om ook op iets langere termijn werk te bieden aan iedereen, zullen we nu in actie moeten komen. Er zijn nog altijd mensen voor wie geen plaats is op de arbeidsmarkt en juist voor hen is IBN er. Een onderzoek naar onbenut arbeidspotentieel is een belangrijke stap die binnenkort wordt gezet samen met het UWV en de gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant. Een brandbrief van de gezamenlijke Brabantse collega-bedrijven richting ‘Den Haag’ volgt hierop, evenals een landelijk congres met de 11 collegabedrijven in Brabant om het thema nadrukkelijk neer te zetten. Er zijn nog vele mensen die niet aan het werk kunnen komen, maar complexe regels en onvoldoende zicht op deze groep zorgt ervoor dat zij geen kans krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen van wie de partner wel werkt, waardoor zij niet in aanmerking komen voor extra ondersteuning. Wordt dus zeker nog vervolgd!