1. IBN
  2. Nieuws
  3. IBN keert maatschappelijk dividend uit aan gemeenten 2017
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. IBN keert maatschappelijk dividend uit aan gemeenten 2017

IBN keert maatschappelijk dividend uit aan gemeenten

18 mei 2017

IBN heeft in 2016 wederom een positief maatschappelijk rendement behaald. Als Sociale Onderneming herinvesteert IBN dit rendement ten gunste van de missie: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen bieden door het optimaal benutten van talenten, met renderend werk waar iedereen trots op is. De 11 gemeenten in het werkgebied van IBN krijgen in totaal ruim 900.000 euro dividend toegekend. Met dit bedrag kunnen zij extra werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De eerste cheque met een waarde van  € 77.443 is op 17 mei overhandigd aan Willy Hendriks, bestuursvoorzitter van het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant en wethouder van de gemeente Boxmeer.

Continuïteit is een belangrijke voorwaarde om op langere termijn werkgelegenheid te garanderen voor de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor houdt IBN een weerstandsvermogen aan om eventuele tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. Het vrije vermogen dat boven het weerstandsvermogen komt wordt vervolgens uitgekeerd ten gunste van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gebeurt volgens een bijzonder systeem, uniek in Nederland.

25% wordt toegevoegd aan het zogenoemde innovatie- en acquisitiefonds. Dit is bedoeld voor het stimuleren en creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt gebruikt voor het opzetten van nieuwe, innovatieve projecten. 25% gaat naar het personeelsfonds. Hieruit worden zaken gefinancierd voor de medewerkers van IBN die die cao- en wettelijke verplichtingen te boven gaan. Het gaat bijvoorbeeld om de aanpak van laaggeletterdheid en digitaliseringsproblemen, het gezondheidsprogramma ‘Lekker in je vel’ en ook het verstrekken van kerstpakketten of het vieren van een lustrumfeest eens in de vijf jaar. De overige 50% wordt als maatschappelijk dividend toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve. De gemeenten in ons werkgebied kunnen dit gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

IBN werkt al langdurig met dit bijzondere systeem. Inmiddels hebben de gemeenten nu ruim 29 miljoen euro toegekend gekregen. Op deze manier laten de gemeenten het maatschappelijk rendement van IBN volledig ten goede komen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dividend Uitkering 2018 IBN

Maarten Gielen, algemeen directeur IBN, overhandigt de eerste cheque met maatschappelijk dividend voor de gemeente Boxmeer aan Willy Hendriks, bestuursvoorzitter van het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant en wethouder van de gemeente Boxmeer.