1. IBN
  2. Nieuws
  3. IBN dividendtoekenning
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. IBN dividendtoekenning

Positief resultaat IBN = Sociaal dividend voor 11 gemeenten in Noordoost-Brabant

16 mei 2018


Bijna 3.800 mensen aan het werk, verschillende mooie nieuwe initiatieven en een positief financieel resultaat. IBN kan terugkijken op een succesvol 2017. En de 11 gemeenten in het werkgebied van IBN profiteren hiervan maximaal mee. In totaal ontvangen zij als eigenaar van IBN bijna 1,3 miljoen euro dividend. Met dit bedrag kunnen zij extra werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De eerste cheque met een waarde van € 99.212 is op 16 mei overhandigd aan Willy Hendriks, bestuursvoorzitter van het Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant en wethouder van de gemeente Boxmeer.

Bijzonder systeem
Als sociale onderneming herinvesteert IBN de beschikbare middelen ten gunste van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. IBN werkt hiervoor met een bijzonder systeem: 25% wordt toegevoegd aan het zogenoemde innovatie- en acquisitiefonds. Dit is bedoeld voor het stimuleren en creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt gebruikt voor het opzetten van nieuwe, innovatieve projecten. 25% gaat naar het personeelsfonds. Hieruit worden zaken gefinancierd voor de medewerkers van IBN die de cao- en wettelijke verplichtingen te boven gaan. Het gaat bijvoorbeeld om de aanpak van laaggeletterdheid en digitaliseringsproblemen, het verstrekken van kerstpakketten of het vieren van een lustrumfeest eens in de vijf jaar. De overige 50% wordt als maatschappelijk dividend toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve. De gemeenten in ons werkgebied kunnen dit gebruiken voor het creëren van extra werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

IBN werkt al langdurig met dit bijzondere systeem. Inmiddels hebben de gemeenten nu ruim 30 miljoen euro toegekend gekregen. Op deze manier laten de gemeenten het maatschappelijk rendement van IBN volledig ten goede komen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dividend Uitkering IBN