1. IBN
  2. Nieuws
  3. IBN behaalt Trede 3 / 30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. IBN behaalt Trede 3 / 30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

IBN behaalt Trede 3 / 30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

21 maart 2018

Onlangs hebben wij de PSO-Trede 3 en het PSO 30+ Certificaat behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat we voldoen aan de eisen van PSO-Trede 3 en dat minimaal 30% van het personeelbestand dat bij ons in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bovengemiddelde bijdrage
Uit de onafhankelijke toetsing door de certificerende instantie blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerken met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee leveren wij op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Landelijke norm

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. De PSO is de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Trede 3
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Wij zijn doorgegroeid naar de 3de en hoogste trede. Dat betekent dat we koploper zijn in het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een kwetsbare arbeidspositie.

PSO 30+ 
PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl.

PSO