1. IBN
  2. Nieuws
  3. Gemeenten en IBN tekenen convenant voor 4 jaar samenwerking
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Gemeenten en IBN tekenen convenant voor 4 jaar samenwerking

Gemeenten en IBN tekenen convenant voor 4 jaar samenwerking

14 december 2016

Het bestuurlijk convenant is rond en een uitvoeringsovereenkomst voor de Participatiewet wordt binnenkort gesloten. De 11 gemeenten in ons werkgebied hebben gezamenlijk gekozen voor een partnership met IBN. De jarenlange succesvolle samenwerking bij de uitvoering van de Wsw en de resultaten van de pilot Participatiewet hebben daaraan bijgedragen. Op 14 december is het bestuurlijke convenant officieel getekend.

Wat houdt de nieuwe opdracht in?
Vanaf 1 januari 2017 gaan we, naast de uitvoering en afbouw van de Wsw, een 4-jarig partnership aan met de gemeenten voor de doelgroep uit de Participatiewet met een loonwaarde van 30%-80% en voor de uitvoering van de regeling Beschut werken. Wij gaan deze groep een dienstverband met ontwikkeltraject bieden. Het ontwikkelen van medewerkers deden we altijd al, echter nieuw is dat we in deze opdracht de inspanningsverplichting zijn aangegaan om een stijging in loonwaarde te realiseren van 20 procentpunten in twee jaar. Ook nieuw is het feit dat we samen met de gemeenten veel uitstroom naar een reguliere baan gaan realiseren.

Vergadering IBN