1. IBN
  2. Nieuws
  3. Gemeente Meierijstad sluit zich aan bij samenwerking ’Van VSO naar Beschut Werk’
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Gemeente Meierijstad sluit zich aan bij samenwerking ’Van VSO naar Beschut Werk’

Gemeente Meierijstad sluit zich aan bij samenwerking ’Van VSO naar Beschut Werk’

04 juli 2019

Gemeente Meierijstad sluit zich aan bij het samenwerkingsverband ‘Van VSO naar Beschut Werk’. Wethouder Menno Roozendaal tekent als zesde samenwerkingspartner het convenant dat eind 2018 al door het UWV, Gemeente Oss, UniK, HUB en IBN werd ondertekend. Ook wordt vandaag de eerste pilot afgerond en ontvangen de leerlingen een certificaat voor het behalen van de fase Praktijkervaren.

Ontertekening-convenant-IBN-Veghel-web.jpg

Aansluiting naar Beschut Werk voor VSO leerlingen
Als je op 16 jarige leeftijd het VSO onderwijs met een diploma verlaat, wat is dan je volgende stap? Verder leren is niet iedereen gegeven. En zelfstandig werk vinden en houden is best moeilijk als je niet weet hoe je dit moet aanpakken. Zeker als je een begripvolle werkgever zoekt. Iemand die geduld heeft, je helpt om prioriteiten te stellen en aan wie je hulp durft te vragen. Niet alleen in de inwerkperiode, maar ook in de maanden erna. Werken in het kader van Beschut Werken is op papier dan passend, maar in de praktijk lijkt de stap nog te groot.

Aanleiding  ‘Van VSO naar Beschut werk’
Door de veranderende wetgeving krijgen jongeren moeilijker toegang tot de Wajong en is Beschut Werken of een Participatiebaan is niet altijd haalbaar. Daarom hebben de zes samenwerkingspartners een unieke werkwijze opgezet voor leerlingen van het VSO om beter te kunnen landen op de arbeidsmarkt. Het bijzondere is de geboden praktijkervaring én daarbij de juiste begeleiding. De samenhang in dit project is echt bijzonder en komt de leerling ten goede in de doorstroom van VSO naar een passende vervolgplek na school. Zonder deze werkwijze zou het voor de jongere na zijn schoolperiode een weg met teleurstellingen kunnen zijn en dat voorkomen we nu.

Maatwerk programma
In een driejarig aanbod gaan leerlingen kennis maken met IBN. Daar doen zij praktijkervaring op en krijgen zij een stageprogramma aangeboden, waarbij specifieke werkbegeleiding en een coach van het VSO aanwezig is. Alle partijen werken intensief samen en zetten eigen instrumenten in. Zo krijgen de leerling en de begeleiders inzicht in hetgeen nodig is om de leerling op een (beschutte) werkplek te kunnen plaatsen en te behouden.

100% winst
In Gemeente Meierijstad en Oss hebben 12 leerlingen deelgenomen aan de fase Praktijkervaren.  In deze fase  kwamen de leerlingen onder begeleiding van de schoolmentor 16 weken lang een dagdeel Praktijkervaren bij IBN. De jongeren vonden het een super ervaring. De eerste resultaten zijn dat we door Praktijkervaren én de begeleiding en visie vanuit verschillende invalshoeken de juiste keuzes kunnen maken. We merken dat zowel leerlingen en ouders het gekozen pad nu ook makkelijker accepteren, dat is al 100% winst! Op 4 juli hebben de leerlingen een certificaat ontvangen. Ook de ouders waren er bij en speciaal voor de gelegenheid deelde wethouder Menno Roozendaal de certificaten uit. Tevens zette de wethouder zijn handtekening op het convenant ‘Samenwerken aan doorstroom van VSO naar Beschut Werk’, waarmee gemeente Meierijstad instapt als formele samenwerkingspartner binnen deze Pilot.

Certificaten-en-ontertekening-IBN-Veghel-web.jpg

Vervolg
Volgend schooljaar gaan 24 leerlingen in Oss en Meierijstad deelnemen aan de fase Praktijkleren. Ook zullen er 6 leerlingen in de volgende fase starten met een lange individuele stage binnen IBN.

Iedereen doet mee
Alle samenwerkingsprojecten om mensen in de regio naar werk te begeleiden hebben  één doel: Iedereen doet mee! Alle mensen die - om wat voor reden dan ook - een steuntje in de rug nodig hebben, begeleiden we naar werk. Dat doen we door te testen waar talenten liggen van mensen. En door het verder ontwikkelen van die talenten door middel van trainingen en het laten proefdraaien op werklocaties. Daarna bemiddelen we naar werk, vaak in een ontwikkeltraject. In de ontwikkeltrajecten werken we samen met partners in de regio. Van VSO naar Beschut Werk is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.