1. IBN
  2. Nieuws
  3. Extra werkgelegenheid in regio Land van Cuijk
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Extra werkgelegenheid in regio Land van Cuijk

In de toekomst extra werkgelegenheid in regio Land van Cuijk

26 juni 2019

De kwekerij van IBN groeit hard. Daarom werd al geruime tijd gezocht naar een passende locatie om verder te kunnen uitbreiden. Tijdens deze zoektocht is specifiek gekeken naar de regio Land van Cuijk, zodat in deze regio extra arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden en de werkgelegenheid in de regio Land van Cuijk wordt versterkt.

Met de aankoop van een kwekerij zorgt IBN in de toekomst voor arbeidsplaatsen

De kwekerij van IBN groeit hard. Daarom werd al geruime tijd gezocht naar een passende locatie om verder te kunnen uitbreiden. Tijdens deze zoektocht is specifiek gekeken naar de regio Land van Cuijk, zodat in deze regio op termijn extra arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden en de werkgelegenheid in de regio Land van Cuijk wordt versterkt.

Onlangs is de handtekening gezet onder de koopovereenkomst van een bestaande, reeds gesloten glastuinbouwbedrijf aan de Provinciale weg 17 in Beugen. Op de totale perceel oppervlakte van 2,5 hectare grond, staat 1,3 hectare kas. Ook de bijbehorende bebouwing (woonhuis, loods, waterbassins) zijn onderdeel van de uitbreiding, waarbij de voormalig eigenaar voorlopig woonachtig blijft in de bedrijfswoning. De locatie is qua faciliteiten en technieken (apparatuur) passend te maken voor de werkzaamheden die hier plaats gaan vinden.

De komende maanden staan in het teken van opruimen, renoveren en geschikt maken als afhardkas. In eerste instantie zal er vooral sprake zijn van een magazijnfunctie op deze locatie. De verwachting is dat de kwekerij ook de komende jaren verder kan gaan groeien in de productie en IBN extra, passende werkgelegenheid kan bieden aan 30 tot 40 medewerkers met een mogelijke uitbreiding naar 100 werkplekken in de toekomst. Hierover vindt een eerste verkenning plaats. De planning is om vanaf 1 oktober de eerste gewortelde stekken te plaatsen.

Kwekerij Beugen.png