1. IBN
  2. Nieuws
  3. Bewoners en instellingen werken succesvol samen
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. Bewoners en instellingen werken succesvol samen

Bewoners en instellingen werken succesvol samen

18 januari 2019

MuzeRijk; een mooi voorbeeld van de participatiesamenleving

De verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Dit zei de Koning in de troonrede van 2013. Ook Mark Rutte en het kabinet riepen destijds op tot een participatiesamenleving. Met enige scepsis werd hier in Nederland op gereageerd. Immers, we waren een verzorgingsstaat en er niet op gericht om iedereen deel te laten nemen aan het arbeidsproces. En ook de vrijwillige bijdrage van inwoners aan bijvoorbeeld instellingen en stichtingen was niet altijd even vanzelfsprekend.

Samen met elkaar, voor elkaar zorgen; daar was onze samenleving niet op gebouwd. Maar dat is wel precies waar we met Nederland naar toe moeten. En laat MuzeRijk in de Bitswijk te Uden nou precies dat doen. MuzeRijk is een schoolvoorbeeld van hoe een participatiesamenleving eruit zou moeten zien.

Unieke samenwerking van diverse partijen
De gemeente initieerde dat meerdere partijen in een multifunctionele accommodatie zouden gaan samenwerken. Basisscholen, kinderdagverblijven, een gezondheidscentrum, zorgwoningen voor dementerende ouderen en verenigingen namen hun intrek in het pand van MuzeRijk. Maar dat was niet het enige, zij zijn ook samen gaan werken in de wijze waarop ze hun diensten verlenen. Het bestuur van Stichting Muzerijk is verantwoordelijk voor de exploitatie van het ontmoetingsplein met de horeca. Dit bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. Ook de horeca wordt verzorgd door vrijwilligers én worden er vele activiteiten zoals danslessen, eetmomenten, wandel en fietsclubs gedraaid met vrijwilligers. De ideale vorm van participatie in de samenleving. MuzeRijk is hiermee een warme ontmoetingsplek in de wijk.

Handtekening onder verlenging van bedrijfsleiding en het beheer van MuzeRijk
Het is een samenwerking die zo goed werkt, dat de activiteiten en mensen die deelnemen nog steeds groeien, er steeds meer vrijwilligers deel willen nemen én het bestuur het beheercontract met IBN inmiddels voor het zesde jaar heeft verlengd. Want de vrijwilligers en alle activiteiten die er plaats vinden, moeten wel gecoördineerd worden. En dat gebeurt via de bedrijfsleiding en beheerder van IBN, die faciliterend en ondersteunend is aan alle gebruikers binnen MuzeRijk. Daarnaast past binnen de participatie gedachte ook het laten werken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat is precies wat er gebeurt binnen MuzeRijk. Medewerkers van IBN ondersteunen in diverse faciliterende taken zoals schoonmaak en groen. MuzeRijk zorgt daarmee niet alleen voor verbinding in de wijk, maar ook voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dort Spierings Wil Bongarts