1. IBN
  2. Nieuws
  3. 2015 Succesvol jaar voor IBN
  1. IBN
  2. Nieuws
  3. 2015 Succesvol jaar voor IBN

2015 Succesvol jaar voor IBN

18 april 2016

2015 was voor IBN een jaar dat wederom succesvol is geweest, in zowel sociaal als financieel opzicht.

Via IBN zijn in totaal bijna 4.000 mensen aan het werk in 2015, van wie er ruim 400 nieuw in dienst zijn gekomen in het verslagjaar. Per 1 januari van 2015 is de Participatiewet ingegaan. Deze wet voert IBN in de vorm van een pilot uit voor de 11 gemeenten in Noordoost-Brabant. Per eind 2015 zijn er veel nieuwe medewerkers via de Participatiewet aan het werk: 99 mensen met een arbeidsovereenkomst en 176 kandidaten die onderweg naar een dienstverband zijn. Het financieel resultaat is uitgekomen op € 3 miljoen.

2015 heeft in het teken gestaan van de bepaling van de strategie voor de komende jaren. Het strategisch plan met de titel ‘Iedereen winst’ is in het verslagjaar vastgesteld. IBN gaat in de toekomst een nog bredere groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen vanuit de overtuiging dat iedereen talent heeft. Deze talenten benutten is de kwaliteit van IBN en is goed voor de persoon in kwestie en voor de maatschappij als geheel. Door het hebben van werk doen mensen mee, horen ze erbij met alle positieve effecten van dien.

Sociale onderneming
IBN is een sociale onderneming, gericht op de elementen van maatschappelijk verantwoord ondernemen: people, profit en planet. In het jaarverslag zijn dan ook de resultaten te vinden van mens- en financieel proces binnen IBN, en ook de inspanningen op het gebied van het milieu. Meest in het oogspringend was in het verslagjaar op dat gebied de aankoop van het nieuwe productiepand in Oss. Een bestaand pand is in een korte tijd omgebouwd tot het meest duurzame productiepand van die gemeente.

Klik hier om het IBN Jaarverslag 2015 te bekijken >