Onze werkwijze

IBN Wiedwagen

Knippen, steken, beworteling, afharding: het moet allemaal op elkaar afgestemd worden voor een hoogwaardig uitgangsproduct, waarmee de kweker op zijn bedrijf mooie planten kan produceren. Bij stekmateriaal geldt: beginnen met topkwaliteit en die zien te behouden.

Stek knippen is precisiewerk

Stek knippen is precisiewerk

Vervolgens zijn er een aantal knoppen om aan te draaien: zorgvuldigheid bij het knippen en steken, de beworteling, de afharding en het samenspel met de afnemer om de partijen goed af te leveren. Stek knippen is precisiewerk, waar de perfectionistische instelling van veel medewerkers positief uitwerkt. Eerst is het zaak om gezonde, groeikrachtige scheuten zonder afwijkingen te selecteren. Vervolgens om bij het knippen de vaatbundels intact te laten. Verder is uniformiteit een belangrijk criterium.

Teeltfaciliteiten

Teeltfaciliteiten IBN

Onze twee locaties in Schaijk en Uden tellen samen 4 ha glas, waarvan 1,5 ha met grondverwarming. Het temperatuurregime is per bed instelbaar. In een klein deel van de kassen hangt assimilatiebelichting; dagverlenging door middel van gloeilampen is in een groter deel mogelijk. In de bewortelingskas kan alles bedekt worden door vlakfolie, tijdelijke tunnels of permanente hogere tunnels met nevelberegening. Onze afhardkas is voorzien van diamantglas. Met deze faciliteiten zijn alle klantwensen in te vullen.

Breed assortiment

Breed assortiment gewassen

In onze kassen valt de grote variatie aan gewassen onmiddellijk op. Grote partijen afgewisseld met kleine. Gemakkelijk stekbare heesters en echte zorgenkindjes. We doen het allemaal. Daarmee bedienen we de hele range aan bedrijven binnen de boomkwekerij: grote en kleine telers. Vollegrondsbedrijven of bedrijven met containerteelt, die vroeg in het seizoen oppotten of juist heel laat. In toenemende mate zijn daar ook kwekers in het buitenland bij. Door stekken in te vriezen, spreiden we ons werk en kunnen we goed inspelen op wensen van de klant. Het gevraagde stekmateriaal valt uiteen in drie productgroepen: coniferen, bladverliezende heesters (inclusief houtig kleinfruit) en bladhoudende heesters.

Kwaliteitsbehoud met UV-B kasdekken

Kwaliteitsbehoud met UV-B kasdekken

De vele soorten vergen allemaal hun eigen aanpak om tot een goede beworteling te komen: een samenspel van luchtvochtigheid, temperatuur en licht. Bij snelle gewassen duurt de bewortelingsfase twee weken, bij langzame soms wel meer dan een half jaar. In de afhardkas zorgt diamantglas voor een hoog lichtniveau dat meer UV-licht doorlaat. Wat we van onze klanten terug horen over onze teeltaanpak: De planten groeien harder, ze vertonen minder stilstand na het verpotten en ze verbranden minder. Na de afharding gaan de partijen naar de klant.

Onkruidvrij telen

IBN Wiedwagen

Een speciaal punt van aandacht is onkruid vrij telen. Door wekelijks te wieden met onze eigen ontwikkelde wiedwagens pakken we letterlijk onkruid bij de kiem aan. Op die manier kunnen we bijna garantie geven op een onkruidvrij product. Bij sommige soorten, met name coniferen, bewaren we veel beworteld stek in de vriescel. Bij aflevering worden de stekken allemaal tegelijk wakker en kunnen ze met het licht meegroeien. Dat geeft bij de boomkweker een snelle weggroei en grote uniformiteit. Bij ons maakt het daarmee weer ruimte vrij voor de volgende teelt.

Meedenken met de klant

De wensen van de klant zijn leidend bij de aanpak van het stek-, bewortelings- en afhardingsproces. Door de inrichting van ons bedrijf, de uitgebreide faciliteiten en het brede medewerkersbestand kunnen we snel en flexibel inspelen op elke teelt- en aflevervraag. Wij kennen geen standaardaanpak. Lengte van de stek, traymaat, potgrondsoort, maaihoogte, bemesting, aflevertijd en manier van afleveren zijn allemaal individueel in te vullen. Aflevering vindt altijd plaats in overleg. We kunnen snel leveren of juist de partijen nog even bewaren. Zo kunnen we op alle wensen van onze klanten inspelen, of ze nu heel grote partijen vragen of juist kleine van een nieuwe veelbelovende soort.

Voorraadlijsten

voorraadlijst Coniferen

In een duidelijk overzicht staan de soorten Heesters en Coniferen gesorteerd op alfabet met vermelding van traymaat en beschikbare aantallen.

ISO én MPS gecertificeerd

In de tunnels verspreiden we verder natuurlijke vijanden van spint, luis en varenrouwmug. Dit teeltsysteem zorgt ervoor dat we weinig chemische middelen hoeven in te zetten. Die milieu-inspanningen zijn zichtbaar met onze MPS-certificatie. Door de registratie, noodzakelijk voor het certificaat MPS-A, weten we precies waar we staan op het gebied van gewasbescherming, energie, meststoffen en afval en kunnen we gericht werken aan verdere verbetering. Het uniforme registratiesysteem maakt bovendien vergelijking met collega’s mogelijk op milieugebied. Waar MPS vroeger enkel een middel was om goed te registreren en te kunnen vergelijken, is het voor ons steeds nadrukkelijker een strategisch item. Omdat klanten van onze klanten, zoals de retail, steeds meer eisen stellen aan tracking en tracing, dragen wij met MPS en onze unieke partijregistratie bij, om onze klanten te helpen om duurzaamheid in de keten aan te tonen. Daarnaast zijn we ISO-gecertificeerd, een garantie voor kwaliteits- en verbetermanagement. De combinatie van MPS en ISO is vrijwel uniek voor de boomkwekerij.

Mogelijkheid tot invulling Social Return

IBN Kwekerijen is onderdeel van IBN. IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengt IBN mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol naar betaald werk. De samenwerking met IBN stelt u daarom in de gelegenheid invulling te geven aan Social Return.