Groen

Dave_03.jpg

Iedere dag opnieuw ziet u wel ergens om u heen een stukje groen. Een strook met planten en bomen in uw wijk, uw eigen tuin of die op uw werk, een speelweide en even verderop een polder of bosgebied. Op al die plekken werken wij aan leefbaarheid en uitstraling. Daarin denken en gaan we verder dan het snoeien van bomen, schoffelen van perken en het bestrijden van onkruid. We zeggen weleens dat we op iedere hoek van de straat te vinden zijn. En dat is ook zo. Daarom combineren we onze werkzaamheden het liefst. Uw bedrijfstuin onderhouden we nadat we de voorliggende groenstrook hebben aangeplant. Of de prullenbakken legen tussen het maaien door. Integraal werken noemen we dat.

Aanleg en onderhoud

icon title

Wij bieden vakkundige tuinaanleg voor diverse instellingen, zoals verzorgings- en ziekenhuizen. Dit doen we in samenwerking met Ploegmakers, een specialist in aanleg en (integraal) onderhoud van stedelijk en landschappelijk groen. Wij zijn in staat om een tuin compleet civieltechnisch in te richten. Laat u dat via ons doen, dan kunnen we ook het verantwoord onderhoud van uw tuin garanderen.

Integraal werken

icon title

Van gemeentes krijgen wij vaak de opdracht integrale bestekken te beheren. Om zowel voor onszelf als voor de klant het overzicht te houden, hebben we daartoe een webbased programma in het leven geroepen. Alle data worden in dit systeem ingevoerd; we inventariseren de openbare ruimte op objecten, bomen, prullenbakken, banken, grasvelden, beplanting, et cetera. Met specifieke inlogcodes kan de klant ook in dit systeem. Per dag kan bekeken worden welke werkzaamheden zijn verricht. Het is dus tevens een volgsysteem, dat ook erg handig is in het geval van burgerparticipatie. Door de inspanningen van de burgers te registreren, wordt meteen duidelijk welk budget vrijkomt voor andere wensen. Zo verdienen de burgers hun eigen, mooie openbare ruimte.

Onkruidbestrijding

icon title

Onkruidbestrijding kunt u heel doeltreffend aanpakken. Daartoe stellen we graag een vakkundig plan voor u op. Vanzelfsprekend werken we zonder chemische middelen: wij bestrijden het onkruid op een biologisch verantwoorde manier. Onkruid op verharding spuiten is inmiddels verboden, dus daar hebben wij diverse andere mogelijkheden voor, zoals branden, hete lucht en heet water. Maar wist u dat op tijd vegen ook te maken heeft met onkruid bestrijden? Als te laat wordt geveegd, kunnen zaden ontkiemen. In ons plan houden wij hier natuurlijk rekening mee, net zoals met schoffelen op het juiste moment.

Snoeien

icon title

Bij IBN Facilitair zijn we gespecialiseerd in groenbeheer. Bomen snoeien, schoffelen en onkruid bestrijden gebeuren bij ons volgens een van tevoren vakkundig opgesteld plan. Door op de juiste manier te snoeien bijvoorbeeld, behouden de bomen op de lange termijn beter hun waarde. Wij doen dat met goed opgeleide ETW’ers (European Tree Workers). Het zagen van hout onder spanning vraagt immers om een doordachte en veilige aanpak.

Verticuteren

icon title

Veel mensen weten eigenlijk niet precies wat het is, verticuteren. Het omvat niet meer dan groefjes maken in het gras, zodat er weer meer lucht bij kan. Dat moet natuurlijk wel op het juiste tijdstip gebeuren. Wij kunnen u een seintje geven op het moment dat het de beste periode in het jaar is om te verticuteren. Dat is meestal in april, maar afhankelijk van het weer en de toestand van het gazon kan dat verschillen. Door te verticuteren groeit er geen mos en ziet het gras er gezonder uit. Op de lange termijn is het bovendien kostenbesparend, want het gazon gaat langer mee.

Meldingen

icon title

Voor het aannemen van meldingen openbare ruimte, werken we met een adequaat opvolgsysteem. Als een gemeente ons hiervoor inschakelt, komt een melding van een burger binnen in dit geautomatiseerde systeem, en wordt direct doorgezet naar een IBN-auto die het dichts in de buurt is. De klacht wordt daardoor snel opgelost. Bovendien is er minder CO2-uitstoot dan wanneer een auto van ver moet komen. Er volgt direct een rapportage aan de gemeente, ook voor meldingen die niet door IBN worden opgelost, zodat de gemeente overzicht houdt.

Ploegmakers.png

Ploegmakers is ontstaan in de jaren 60. Tot 2010 was de onderneming onderdeel van Ploegmakers Investeringen in Veghel. Sinds oktober 2010 is Ploegmakers onderdeel van IBN Facilitair en daarmee ook van Vebego, een internationaal opererend familiebedrijf dat naast bedrijven uit eigen koker ook vele samenwerkingen heeft met facilitaire organisaties als IBN Facilitair. 

Certificering

certificaten-groen-2.png

Contact

tiny-van-schijndel-kl.png (1)

Heeft u een vraag of wilt u een offerte? 
Bel Tiny van Schijndel 0620759868 of mail tschijndel@ibn.nl.