Beheer

Henk_01.jpg

Beheer is de dienst waar groen, schoonmaak en hospitality elkaar raken. Ontstaan uit een behoefte van gemeenten en scholen om werk compleet uit handen te nemen. Maar dan ook écht alles. Zelfs de administratieve afhandelingen. Parkeergarages, fietsenstallingen, begraafplaatsen, milieustraten maar ook bosrijke gebieden zijn prima te beheren door ons.

Gebouwbeheer

icon title

Bent u op zoek naar een beheerder, die zich bovendien ontfermt over uiteenlopende facilitaire werkzaamheden? Wij hebben gemotiveerde medewerkers voor u beschikbaar. Of het nou gaat om een school, integraal kindcentrum, dorpshuis of multifunctionele accommodatie? Voor iedere omgeving bieden wij de juiste kandidaat. Werkzaamheden als het openen en sluiten, bezoekers ontvangen en wegwijs maken, opstellingen in vergaderruimtes aanpassen en toeleveranciers te woord staan, worden door onze medewerkers met grote toewijding uitgevoerd. Zij houden onderhoudscontracten in de gaten en ook het toezien op de jaarlijkse keuringen en het periodiek onderhoud van bijvoorbeeld blusmiddelen, verwarmingsketels en vluchtwegaanduiding kan tot de werkzaamheden behoren. Daarbij zijn onze beheerders altijd bereid andere voorkomende werkzaamheden te verrichten.

Beheer openbare ruimte

icon title

Van gemeentes krijgen we vaak de opdracht integrale bestekken te beheren. Om zowel voor onszelf als voor de klant het overzicht te houden, hebben we daarvoor een webbased programma in het leven geroepen. Alle data worden in dit systeem ingevoerd; we inventariseren de openbare ruimte op objecten, bomen, prullenbakken, banken, grasvelden, beplanting, et cetera. Met specifieke inlogcodes kan de klant ook in dit systeem. Per dag kan bekeken worden welke werkzaamheden zijn verricht. Het is dus tevens een volgsysteem, dat ook erg handig is in het geval van burgerparticipatie. Door de inspanningen van de burgers te registreren, wordt meteen duidelijk welk budget vrijkomt voor andere wensen. Zo verdienen de burgers hun eigen, mooie openbare ruimte.

Bosbeheer

icon title

Met verschillende partijen hebben we een overeenkomsten afgesloten om de bossen op een ecologisch verantwoorde manier te onderhouden. U zou denken dat dat altijd gebeurt, maar in de praktijk is dat niet zo. Bossen kunt u makkelijk leegroven: zoveel mogelijk hout eruit halen, zodat de opbrengst hoger is. Een puur commercieel bedrijf denkt op die manier. Onze visie is dat we gezonde, evenwichtige bossen willen creëren. Daarom gaan we niet met grote machines het bos in, maar met medewerkers die weten wat ze doen. Mooie bomen solidair laten gaan, zodat ze op een vrije manier kunnen uitgroeien. En niet alles weghalen, u moet ook bomen en planten durven laten staan. Bij IBN Facilitair is niet de hoeveelheid hout bepalend, maar het bos op lange termijn; een ecologisch gevarieerd bos. In de winter hebben wij niet zoveel werk buiten, terwijl dat het beste moment is om het bos te onderhouden.

Speeltoestellen

icon title

IBN Facilitair is deskundig in het inrichten, aanleggen en onderhouden van speeltuinen en natuurspeelplaatsen. Dit doen we in samenwerking met Ploegmakers Cultuurtechniek, een specialist in aanleg en (integraal) onderhoud van stedelijk en landschappelijk groen. Voor het onderhoud van de speeltoestellen hebben we gecertificeerde medewerkers in dienst, die de speeltoestellen ook kunnen keuren en voor gemeentes en wijkraden keurrapportages kunnen verzorgen. Het behoeft geen betoog dat veilige toestellen van het grootste belang zijn voor de kinderen. Ook een veilige omgeving van speeltoestellen is essentieel. Als een gemeente ervoor kiest de meldingen van burgers bij IBN Facilitair binnen te laten komen, kunnen wij zorgdragen voor die veilige omgeving, zodat speelplaatsen geen hangplekken worden.

Contact

wil-bongarts-def.png (1)

Heeft u een vraag of wilt u een offerte?
Bel Wil Bongarts 0618308478 of mail wbongarts@ibn.nl.