Gemotiveerde medewerkers

Ricardo_01.jpg

Betrokken, gedreven en enthousiast over hun werk. Dat zijn de medewerkers van IBN Arbeidsintegratie. Door hun kennis en kunde zorgen ze voor een waardevolle aanvulling binnen uw bedrijf. Of het nu gaat om administratieve krachten, productie- of magazijnmedewerkers. Flexibel of structureel. Door te kiezen voor de totaaloplossing van IBN Arbeidsintegratie beschikt u over een grote variëteit aan mogelijkheden voor uw bedrijf.

Kiezen voor focus
Terwijl u zich voor 100% bezighoudt met de kerndoelen van uw onderneming, denkt IBN Arbeidsintegratie als partner met u mee en regelt de werving en selectie, plaatsing en begeleiding van mensen. Ook adviseren we u over subsidiemogelijkheden en regelen we de administratieve verantwoording.

Detacheren: meer flexibiliteit met onze medewerkers

Kanjers! Dat zijn onze vakkundige, betrouwbare en gemotiveerde medewerkers die wij bij u kunnen detacheren. IBN zorgt voor de juiste match en u creëert daarmee uw flexibele schil. Maar onze detacheringsformule heeft ook nog andere voordelen.

 • U geeft invulling aan de banenafspraak die gekoppeld is aan de Participatiewet
 • Er wordt gewerkt met een marktconform tarief
 • U heeft geen administratieve taken
 • Er zijn geen kosten bij ziekte én er is deskundige begeleiding

Doordetacheren van oudere medewerkers

Door de vergrijzing heeft u steeds meer oudere medewerkers in dienst. Deze zijn mogelijk minder inzetbaar door zwaar werk of slijtageklachten. 

Ander werk

IBN heeft een oplossing die gebaseerd is op jarenlange ervaring. We kijken naar de mogelijkheden van mensen en naar de wijze waarop zij elders weer inzetbaar zijn voor werk. Er wordt per persoon bekeken of een andere werkwijze, een andere werkplek of werkplekaanpassingen ervoor kan zorgen dat iemand weer productief aan het arbeidsproces kan deelnemen.

Minder kosten

Binnen ons netwerk van 750 bedrijven in de regio is het mogelijk om uw medewerker te herplaatsen. Uw medewerker blijft in dienst van uw onderneming en behoudt zo zijn opgebouwde rechten en plichten, maar u krijgt er wel een financiële vergoeding voor terug. Tevens nemen we uw zorgen om te herplaatsen volledig uit handen.

Groepsdetachering: ontzorging bij arbeidsintensieve processen

Heeft u te maken met arbeidsintensieve processen en is het uitbesteden lastig door logistieke of organisatorische beperkingen? Wij bieden u de mogelijkheid om medewerkers in groepsverband de werkzaamheden te laten uitvoeren op uw locatie.

Diverse werkzaamheden binnen uw eigen proces

U kunt denken aan productiewerk, assemblage, logistieke taken, facilitaire diensten, mailing- en of postverwerking. U kunt het werkproces beheersen binnen uw eigen kwaliteitsnormen, hulpmiddelen en organisatie. Onze medewerkers worden daarbij aangestuurd door professionele werkleiding van IBN. U wordt ontzorgd in het totale proces.

Extra voordeel

De individuele overeenkomsten van de groepsdetachering tellen mee voor de banenafspraak van de Participatiewet.

Begeleid werken: de plus in uw organisatie

Een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor wie werken veel meer betekent dan geld verdienen alleen, komt via de regeling Begeleid werken bij u op contract. Voor u als werkgever heeft dit diverse voordelen.

 • Voor elke gemotiveerde medewerker krijgt u een een subsidie voor de loonkosten
 • U wordt ontzorgd doordat de medewerker begeleiding krijgt van een jobcoach
 • U hoeft geen loon door te betalen bij ziekte en in bepaalde gevallen ontvangt u kortingen op WAO/WIA-premies
 • Ook een eenmalige vergoeding voor de kosten van een werkplekaanpassing is mogelijk
 • U heeft één contactpersoon die kosteloos en op maat ondersteuning biedt

Flexibele invulling voor tijdelijke opdrachten

De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Als ondernemer heeft u soms tijdelijk extra personeel nodig. Bijvoorbeeld om een zieke medewerker te vervangen. Of om piekmomenten op te vangen. Om u daarbij te ondersteunen, bieden we u de mogelijkheid om bijstandsgerechtigden flexibel in te zetten, op een eenvoudige, financieel aantrekkelijke wijze. Prettig voor u, én prettig voor mensen met een uitkering. Zij krijgen namelijk weer nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

 • U huurt een kandidaat in voor de duur van een tijdelijke opdracht
 • Wanneer de opdracht stopt, stopt ook de inzet
 • U ontvangt dan een factuur voor de gewerkte uren en betaalt een vast, vooraf overeengekomen uurtarief
 • Dit uurtarief is gebaseerd op het minimumloon
 • U heeft als ondernemer geen andere verplichtingen dan het betalen van dit overeengekomen uurtarief
 • De kandidaat voert het werk uit met behoud van uitkering
 • Voor elk gewerkt uur ontvangt hij of zij een vergoeding bovenop de uitkering

Met Werving & Selectie de juiste kandidaat voor de juiste vacature

Wij nemen het totale proces van werving en selectie van u over, zonder dat u de eindregie verliest. We zetten onze jarenlange ervaring en kennis van de arbeidsmarkt in en hebben toegang tot verschillende databanken en een groot regionaal netwerk. Hoe nemen we u het werk uit handen?

 • Wij stellen in overleg met u de vacaturebeschrijving op, werven de kandidaten, maken een selectie en stellen de juiste kandidaten aan u voor
 • De selectiegesprekken worden in overleg met u gepland, waarna wij de uitslag aan de kandidaten communiceren
 • Totale ontzorging, zodat u alleen maar hoeft aan te geven met welke kandidaat u een arbeidsovereenkomst wilt aangaan
 • En last but not least: no cure no pay!

Geïnteresseerd?

groepsfoto_zw-bewerkt-vrijstaandkopie 2_600.png

Heb je een vraag of wil je de mogelijkheden voor jouw bedrijf bespreken? Bel of mail onze accountmanagers.

Gerrit Timmerman, Wen Hofman, Corina Kersten, Ernst Salzmann of Gerard van Oss

Bel: 0413 - 28 21 14 of mail: contact@ibn.nl