PSO: het sociaal keurmerk

Gabriella_01.jpg
Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Met het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u zichtbaar wat de bijdrage van uw bedrijf is aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO weegt zowel de directe als indirecte bijdrage mee.

De directe bijdrage is het plaatsen/detacheren van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De indirecte bijdrage is mogelijk bij inkoop en/of uitbesteden van werk bij bedrijven met een PSO-erkenning of een SW-bedrijf.

Bij IBN Arbeidsintegratie werken drie PSO adviseurs. Wij ondersteunen u om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor een PSO-certificering en hoe u er op dit moment al voor staat.

Wilt u een adviesgesprek met één van onze PSO adviseurs?
Neem dan contact op met 0413 28 21 14