Winst voor mens en bedrijf

U weet als ondernemer hoe u moet ondernemen. Met IBN Arbeidsintegratie kunt u Risicoloos Sociaal Ondernemen. Wij ondersteunen werkgevers met onze brede kennis van de dynamische arbeidsmarkt én wetgeving. Als vanzelfsprekend. Als partners. Al decennia lang, met hart voor mensen en bedrijven. Laat u door de feiten overtuigen!

rso-web2.png

Feit 1

Continuïteit en kennis geborgd

Continuïteit en kennis geborgd

Met kennis en begeleiding zorgt IBN Arbeidsintegratie voor de continuïteit binnen uw bedrijf. We beschermen en bewaken de dynamische mensprocessen. Met kennis van alle sociale zekerheidswetten en werknemersverzekeringen. Waarbij we u als partner niet alleen adviseren, maar ook actief meedenken met de mogelijkheden voor uw organisatie. Samen zorgen we voor de basis van waaruit u kunt bouwen en presteren.

Feit 2

Meer rendement

Meer rendement

Als ondernemer gaat u voor winst. Winst voor uw organisatie, winst voor uw mensen. Beide zijn met IBN Arbeidsintegratie te realiseren. Gemotiveerde gedetacheerde medewerkers van IBN Arbeidsintegratie werken naar vermogen waarbij we focussen op de mogelijkheden. Hier wordt het tarief op afgestemd. Naar gelang de capaciteit van de medewerker krijgt u korting op het detacheringstarief. Zo kunt u zakelijk rendement realiseren en bijdragen aan sociaal maatschappelijk rendement. Winst voor allemaal.

Feit 3

No-risk bij ziekte

No-risk bij ziekte

Flexibele invulling van uw personeelsbehoefte via een detacheringsconstructie? Met een maatwerktarief zonder werkgeversrisico’s? De gemotiveerde medewerkers van IBN Arbeidsintegratie worden bij u gedetacheerd, waardoor u alleen betaalt voor de gewerkte uren. We verlenen u graag onze diensten wanneer ú het nodig heeft. Nooit teveel en nooit te weinig. Altijd precies op tijd!

Feit 4

Ondernemen zonder gedoe

Ondernemen zonder gedoe

Focussen op ondernemen. Zonder gedoe, zonder werkgeversverantwoordelijkheden en zonder bezig te zijn met wet- en regelgeving of personeelsvraagstukken die niet bij uw core business horen. Dat kan. IBN Arbeidsintegratie zorgt als partner voor advies op het juiste moment. Ook detacheren we medewerkers die wel werk verzetten, maar waar u geen werkgeversrisico’s van heeft. We zorgen ervoor dat u zich kunt focussen op dat waar het werkelijk om draait; kansen pakken voor uw bedrijf, voor vandaag én morgen!

Feit 5

Grootste netwerk in de regio

Grootste netwerk in de regio

Een netwerk van ruim 750 bedrijven in de regio waarmee we samenwerken. Als partners. Een netwerk dat in de afgelopen 20 jaar is opgebouwd en zijn bestaansrecht ontleent aan de jarenlange relatie. Partners waar we mee sparren, voor wie we vragen beantwoorden en met wie we samen problemen oplossen. Een netwerk dat we inzetten voor onze medewerkers en voor u. Maak deel uit van het netwerk en deel mee in de kennis en ervaring.

Feit 6

Slimmer zaken doen

Slimmer zaken doen

Geen werkgeversrisico’s door het laten detacheren van medewerkers. Specialisten kunnen efficiënter werken met een werkondersteuner die hun secundaire taken uitvoert. Invulling van het Sociaal Akkoord met gedetacheerde medewerkers. Slechts drie van de vele voorbeelden van slimmer zaken doen met IBN Arbeidsintegratie. Een goed gevoel!

Feit 7

Ontzorging van complexe wetgeving

Ontzorging van complexe wetgeving

Specialist met jarenlange ervaring in complexe sociale zekerheidswetgeving en subsidiemogelijkheden. Ervaringen die we graag met u delen en nog liever inzetten voor uw bedrijf. Als samenwerkend gesprekspartner, als adviseur. We spelen pro-actief in op de situatie binnen uw bedrijf en geven u het juiste antwoord. Wij zijn het antwoord met kennis van zaken op uw personeels- en wetgevingsvraagstukken.

Feit 8

Goed werkgeverschap vanzelfsprekend

Goed werkgeverschap vanzelfsprekend

Als werkgever wilt u het beste voor uw mensen. Jarenlange samenwerking, opgebouwde rechten en plichten scheppen een band. U wilt dus de beste plek voor uw medewerker, ook als hij vanwege slijtageklachten niet meer kan functioneren binnen uw bedrijf. IBN Arbeidsintegratie kijkt naar de mogelijkheden van uw medewerker, zoekt de beste werkplek binnen ons netwerk en zorgt voor eventuele werkplekaanpassingen. De productiviteit van uw medewerker gaat omhoog, hij voelt zich weer goed op zijn werkplek, de inleenvergoeding krijgt u terug én u zorgt voor goed werkgeversschap.

Feit 9

Duurzaam en professioneel partnership

Duurzaam en professioneel partnership

Samen. Dat is het woord waar wij voor staan. Schouder aan schouder. Met elkaar in gesprek over de beste oplossing voor uw bedrijf. En dat gaat verder dan alleen gemotiveerde medewerkers op de juiste plek binnen uw bedrijf. We delen graag onze kennis van complexe sociale zekerheidswetgeving. Jarenlange samenwerkingsverbanden zijn hiervan het bewijs.

Feit 10

Eerlijk tarief op maat

Eerlijk tarief op maat

We kijken naar de mogelijkheden van mensen. Het detacheringstarief wordt hierbij afgestemd op de capaciteit en de vaardigheden van de medewerker. Een eerlijk tarief, passend bij de mogelijkheden en werkzaamheden van de medewerker. Altijd op maat en winstgevend voor mens en zaak.

Feit 11

Schadelastbeperking gegarandeerd

Schadelastbeperking gegarandeerd

Een andere werkplek voor uw niet productieve of zieke (poortwachter) medewerker? Werk dat past bij zijn mogelijkheden? Binnen ons uitgebreide netwerk zoeken we de juiste nieuwe werkplek. De inleenvergoeding krijgt u van ons terug; optimale schadelastbeperking voor u! We maken van een ongemak een voordeel voor allen.

Ook Risicoloos Sociaal Ondernemen?

Onze klant MSD vertelt hoe zij samen met IBN Arbeidsintegratie Risicoloos Sociaal Ondernemen in de praktijk brengt.

Risicoloos Sociaal Ondernemen in de praktijk gebracht

Social return

Social return

Social Return is voor ondernemers die invulling willen geven aan de 'p' van people in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hiermee kunt u ook uw kansen vergroten bij het verkrijgen van orders van overheidsinstanties in opdrachten en aanbestedingen van de overheid.

PSO keurmerk

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)


Met het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u zichtbaar wat de bijdrage van uw bedrijf is aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. PSO weegt zowel de directe als indirecte bijdrage mee.

Vele mogelijke functies

U kunt onze medewerkers inzetten op de meest uiteenlopende functies in elke branche. Ook een werkondersteuner waardoor uw specialisten efficiënter kunnen werken is heel goed mogelijk.

Medewerkers voor elke branche

Medewerkers voor iedere functie
Oplossingen Participatiewet

Oplossing afspraken Participatiewet

IBN heeft de oplossing. Gedetacheerde medewerkers via IBN Arbeidsintegratie, tellen namelijk mee bij u als inlenende werkgever voor de 100.000 extra banen die werkgevers moeten realiseren zoals opgenomen in de Participatiewet.

Staat uw medewerker in het doelgroepregister?

Check hier of huidige medewerkers of sollicitanten in het doelgroepenregister staan. In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen.

check doelgroepregister
Klaar voor werk

Klaar voor werk

Met onze opgebouwde kennis en ervaring hebben we verschillende trajecten ontwikkeld om kandidaten klaar te maken voor de arbeidsmarkt. En daarbij gaan we uit van wat iemand wél kan.

De accountmanagers van IBN

Geïnteresseerd?

Heb je een vraag of wil je de mogelijkheden voor jouw bedrijf bespreken? Bel of mail onze accountmanagers.

Gerrit Timmerman, Corina Kersten, Ernst Salzmann of Gerard van Oss

Bel: 0413 - 28 21 14 of mail: contact@ibn.nl