Oplossing afspraken Participatiewet

Oplossing afspraken Participatiewet
fact7.jpg

U kunt op eenvoudige wijze invulling geven aan de afspraken rondom de Participatiewet met Kanjers van IBN Arbeidsintegratie, waardoor Risicoloos Sociaal Ondernemen voor u mogelijk is.

Medewerkers tellen mee voor Participatiewet

IBN heeft namelijk de oplossing. Gedetacheerde medewerkers via IBN Arbeidsintegratie tellen mee bij u als inlenende werkgever voor de 100.000 extra banen die werkgevers moeten realiseren. De bij u gedetacheerde medewerkers zijn in dienst van IBN Arbeidsintegratie – met alle werkgeversverplichtingen en -risico’s voor ons! -, maar ze tellen wél mee bij het voldoen aan uw wettelijk verplichtingen. Niet voor niets noemen wij dit Risicoloos Sociaal Ondernemen!

Mogelijkheden voor uw bedrijf

Graag onderzoeken we samen met u hoe medewerkers optimaal binnen uw bedrijf ingezet kunnen worden. We zijn er van overtuigd dat dat ook bij uw bedrijf mogelijk is. En we maken het u gemakkelijk. We zorgen voor goede begeleiding en nemen de administratieve afhandeling van u over. Zonder risico’s en gedoe toch sociaal ondernemen. Doet u ook mee?