Uw Kanjer

Mogelijkheden IBN

U kunt op eenvoudige wijze invulling geven aan de afspraken rondom de Participatiewet met medewerkers van IBN Arbeidsintegratie, waardoor Risicoloos Sociaal Ondernemen voor u mogelijk is.

Oplossingen afspraken Participatiewet

U kunt op eenvoudige wijze invulling geven aan de afspraken rondom de Participatiewet met medewerkers van IBN Arbeidsintegratie, hierdoor kunt u Risicoloos Sociaal Ondernemen.

Gedetacheerde medewerkers via IBN Arbeidsintegratie, tellen namelijk bij u als inlenende werkgever mee voor de 100.000 extra banen die werkgevers moeten realiseren. De bij u gedetacheerde medewerkers zijn namelijk in dienst van IBN Arbeidsintegratie – met alle werkgeversverplichtingen en -risico’s voor ons! -, maar ze tellen wel mee bij het voldoen aan uw wettelijk verplichtingen. Niet voor niets noemen wij dit Risicoloos Sociaal Ondernemen!

Graag onderzoeken we samen met u hoe mensen optimaal binnen uw bedrijf ingezet kunnen worden. We zijn er van overtuigd dat dat ook bij uw bedrijf mogelijk is. En we maken het u gemakkelijk. We zorgen voor goede begeleiding en nemen de administratieve afwikkeling van u over. Zonder risico’s en gedoe toch sociaal ondernemen. Doet u ook mee?

Gemotiveerde medewerkers via IBN Arbeidsintegratie

Onze medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld omdat ze reuma, slijtageklachten, een taalachterstand of autisme hebben. Maar dat maakt hen zeker niet tot mindere medewerkers. Integendeel! Werken is voor hen niet alleen een manier om in hun levensonderhoud te voorzien, maar vooral een mogelijkheid om volwaardig te functioneren in de maatschappij.

Betrokken, gedreven en enthousiast over hun werk. Dat zijn de medewerkers van IBN Arbeidsintegratie. Door hun kennis en kunde zorgen ze voor een waardevolle aanvulling binnen uw bedrijf. Mensen die het werk uitvoeren en zorgen dat ze samen met u uw bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren. Of het nu gaat om administratieve krachten, productie- of magazijnmedewerkers. Flexibel of structureel.

Kiezen voor focus

Terwijl u zich voor 100% bezighoudt met de kerndoelen van uw onderneming, denkt IBN Arbeidsintegratie als partner met u mee en regelt de werving en selectie, plaatsing en begeleiding van mensen. Ook adviseren we u over subsidiemogelijkheden en regelen we de administratieve verantwoording.

Detacheren

Zoekt u een personeelsoplossing voor de langere of korte termijn? Onze enthousiaste medewerkers gaan via een detachering bij u aan de slag tegen een marktconform maatwerk tarief, gebaseerd op hun capaciteiten en vaardigheden.

IBN zorgt voor de juiste match wanneer het om personeelsbehoefte gaat en u creëert daarmee uw flexibele schil.

De voordelen voor detacheren:
- Geen kosten bij ziekte
- Geen werkgeversrisico
- Inzet telt mee voor de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord (Participatiewet)
- Deskundige begeleiding op de werkplek, zonder extra kosten
- Geen extra administratieve taken voor uw organisatie

Begeleid werken

Op zoek naar een vaste medewerker voor onbepaalde tijd? Dan is Begeleid werken van IBN Arbeidsintegratie een ideale oplossing. U krijgt niet alleen een maximaal gemotiveerde medewerker die wordt ingewerkt door een professionele jobcoach; u krijgt ook subsidie voor loonkosten en eventuele werkplekaanpassing. En er geldt een no-risk polis van het UWV die bij ziekte het grootste deel van het loon vergoedt.

De voordelen van Begeleid werken:

- Loonkostensubsidie afhankelijk van de capaciteit van de medewerker
- Mogelijke no-risk polis bij ziekte (vergoeding van 70%-90% van het loon)
- Eenmalige vergoeding voor kosten voor een werkplekaanpassing
- Premiekorting voor een verlaging van de werkgeverslasten
- Eén contactpersoon/jobcoach die kosteloos en op maat ondersteuning biedt

Lagere kosten

Het inzetten van een medewerker via IBN levert uw onderneming ook direct financieel voordeel op. Naar gelang de capaciteit van de medewerker, krijgt u korting op het detacheringstarief. Ook betaalt u alleen voor de gewerkte uren.

Bij Begeleid werken krijgt u een loonkostensubsidie waardoor uw loonkosten tot wel 50% kunnen verminderen en een mogelijke no-risk polis bij ziekte. Dan krijgt u via het UWV een vergoeding van 70%-90% van het loon bij ziekte.

Voor alle medewerkers geldt dat u toegewijde medewerkers krijgt die begeleid worden door IBN. Bovendien geeft u op een heldere en efficiënte manier invulling aan Social Return en daarmee maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Verschillende functies en ondersteunende werkzaamheden

Medewerkers voor iedere functie

U kunt medewerkers van IBN inzetten op de meest uiteenlopende functies in elke branche. Ook een werkondersteuner waardoor uw specialisten efficiënter kunnen werken is heel goed mogelijk.

Geïnteresseerd?

De accountmanagers van IBN

Heb je een vraag of wil je de mogelijkheden voor jouw bedrijf bespreken? Bel of mail onze accountmanagers.

Gerrit Timmerman, Corina Kersten, Ernst Salzmann of Gerard van Oss

Bel: 0413 - 28 21 14 of mail: contact@ibn.nl