Klaar voor werk; onze werkwijze

De werkwijze van IBN
blonde dame 370x400.jpg

Voordat we een kandidaat bij een werkgever plaatsen kijken we samen met hem naar zijn mogelijkheden. Tijdens de intake beoordeelt de consulent of er eerst ondersteuning nodig is of dat de kandidaat de benodigde ervaring op de werkplek kan opdoen. Vervolgens gaat de kandidaat in een proefplaatsing van drie maanden bij u aan de slag en wordt begeleid door IBN. Na 3 maanden wordt het arbeidsvermogen objectief vastgesteld. Want hoewel de inzet 100% is, ligt de productiviteit vaak lager. Als werkgever wordt u hiervoor gecompenseerd met een aangepast uurtarief.

Werkplek aanpassing voor verhogen productiviteit

Mogelijk heeft de medewerker een werkplekaanpassing nodig om de inzetbaarheid te waarborgen of de productiviteit te verhogen. Door een aanpassing is het vaak mogelijk om efficiënter te werken en daarmee de inzetbaarheid te verhogen. IBN Arbeidsintegratie heeft specialisten in huis die passende werkplekaanpassingen kunnen voorstellen.

Als vanuit alle partijen de 3 maanden goed zijn bevallen, krijgt de kandidaat een arbeidsovereenkomst bij IBN en wordt naar u gedetacheerd.

Risicoloos Sociaal Ondernemen

De bijdrage die de medewerker levert aan uw onderneming zorgt dat u zowel zakelijk rendement kunt realiseren als dat u kunt bijdragen aan sociaal maatschappelijk rendement. En dat alles zonder risico. IBN Arbeidsintegratie neemt immers de werkgeverstaken en de bijbehorende werkgeversrisico’s voor zijn rekening. Dat noemen wij Risicoloos Sociaal Ondernemen.